Handl med futures: Et historisk perspektiv

Du kan bl.a. handle med råvarefutures indenfor hvede og andre kornsorter

En investering i futures er ikke for hvem som helst. Det kræver en bred viden om markedet, om den vare du vil handle med, og viden om verden. Har du ikke det, vil du hurtigt få sved på panden, når du investerer i futures!

En future kontrakt er en kontrakt der binder en køber og en sælger til en handel af en vare, på et givet tidspunkt i fremtiden. I dag er de fleste futures handlere ikke interesseret i at modtage den vare de handler med, f.eks. råvarer som korn eller ædelmetaller. De bruger derimod futures til at spekulere på kursbevægelser på det aktiv der handles med.

Det er svært at se ud i fremtiden når du skal handle med futures. Men med et indblik i hvordan futures historisk set har fungeret har du bedre forudsætninger for at forstå futures kontrakter. Vi har gravet lidt historie frem så du kan blive klogere.

Før år 0

Det siges at konceptet bag future kontrakter kan spores helt tilbage til 1750 før Kristi fødsel. Dette skyldes at der længe har været handel med varer. Land er blevet dyrket i mange år, og disse varer er naturligvis eftertragtede. I oldtids Mesopotamien, det der i dag er Irak, siges det at en af de første kodekser tillod salg af varer og aktiver til en aftalt pris med henblik på levering på en fremtidig dato.

Moderne tid

I moderne tider blev futures kontrakterne først et redskab for amerikanske landmænd der ville sikre deres indkomst. Med stigende variation i sæsoner, naturkatastrofer og højere temperaturer har der altid været en risiko ved at producere råvarer som korn og hvede. Derfor søgte landmændene at indgå aftaler for at sikre sig en rimelig pris på deres varer, inden de kunne sælge dem. Dette gav landmændene en sikkerhed, og gav en række investorer muligheden for at spekulere i varens udbud og efterspørgsel den kommende sæson.

Hvis majoriteten af landmænd får en god høst, vil udbuddet være højt og hvis ikke efterspørgslen følger med, vil prisen på landmændenes vare være lavere, hvorfor det kan være en fordel at have solgt sine varer på forhånd, igennem en future kontrakt. På samme måde kan det være en god handel for køber, hvis udbuddet er lav og efterspørgslen høj.

Blevet nysgerrig?

Er du interesseret i at handle med futures, kan du blive klogere på futures og hvordan du handler med dem her. Vil du hellere i gang med at handle med futures, CFD’er eller andre derivater kan du gå til side for handel med futures.